ทำไมศัลยกรรมตัดหน้าอก หรือ ตัดนมทอม (FTM Top Surgery) ถึงควรผ่าตัดโดยศัลยแพทย์

การศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือ ตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) ถือว่าเป็นการศัลยกรรมใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ เพราะการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกหรือตัดนมทอม ( FTM TOP Surgery ) นั้นมีขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าการศัลยกรรมตัดเต้านม (Mastectomy) รวมถึงการผ่าตัดจำเป็นต้องใช้เวลามากถึง 3 – 4 ชั่วโมง

ทำไมศัลยกรรมตัดหน้าอก หรือ ตัดนมทอม (FTM Top Surgery) ถึงควรผ่าตัดโดยศัลยแพทย์

ขั้นตอนการผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย
หรือ ตัดนมทอม (FTM Top Surgery)

ตามที่กล่าวไปเบื้องต้น การผ่าตัดศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ของศัลยแพทย์อย่างสูง สิ่งสำคัญไม่ใช่เทคนิคการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการออกแบบ หรือ The Art Of Plastic Surgery ของศัลยแพทย์อีกด้วย โดยการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) จะคำนึงถึง 4 สิ่งด้วยกันคือ

1. การปรับโครงสร้างลักษณะราวนม

โดยธรรมชาติ ลักษณะหน้าอกและราวนมของผู้หญิงและผู้ชายมีความแต่งต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับผู้หญิงรูปทรงและราวนมจะมีลักษณะโค้ง แต่สำหรับผู้ชาย ลักษณะราวนมจะเป็นมุมสี่เหลี่ยม ซึ่งหากคนไข้ผ่าตัดด้วยเทคนิคตัดเต้านม (Mastectomy) เพียงอย่างเดียว จะทำให้หน้าอกมีขนาดเล็กลงหรือแบนราว แต่ลักษณะราวนมยังโค้งดังเดิม

2. การย้ายตำแหน่งปานนม

เช่นเดียวกับโครงสร้างลักษณะราวนม ตำแหน่งปานนมของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน โดยสำหรับผู้หญิงจะมีหัวนมที่ตำกว่าผู้ชาย หากไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งปานนม จะทำให้ปานนมดูต่ำกว่าปกติ และดูผิดธรรมชาติรูปทรงหน้าอกของผู้ชาย

3. การลดขนาดหัวนม

ลักษณะของหัวนมของผู้หญิงและชายนั้นก็มีความแตกต่างกันอยางชัดเจน โดยธรรมชาติแล้ว หัวนมของผู้หญิงจะใหญ่กว่าผู้ชายอย่างชัดเจน หากไม่มีการตกแต่งและลดขนาดหัวนม อาจทำให้หัวนมดูใหญ่มากกว่าปกติ และดูผิดธรรมชาติรูปทรงหน้าอกของผู้ชาย

4. การลดขนาดแผลผ่าตัด

ในสมัยก่อนแผลผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นมักเป็นรอยแผลชัดเจนเนื่องจากเทคนิคในสมัยก่อนยังไม่มีมากนัก ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นถึง 6 เทคนิค จึงช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถนำมาประยุกต์ช่วยในการผ่าตัด ทำให้ไม่ต้องเปิดแผลกว้าง คนไข้เจ็บตัวน้อย พักฟื้นได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นหลังผ่าตัด

ทำไมศัลยกรรมตัดหน้าอก หรือ ตัดนมทอม (FTM Top Surgery) ถึงควรผ่าตัดโดยศัลยแพทย์

Open chat
Powered by