facebook x
https://www.facebook.com/drchakarinplasticsurgery
whatsapp x

WhatsApp Number

https://line.me/R/ti/p/358yxtxr

Message
phone x
0659152962

ศัลยกรรมตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) ทำไมถึงควรเลือกทำการผ่าตัดกับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง และให้ยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น?

/

การศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) ถือว่าเป็นการศัลยกรรมใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ เพราะการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกหรือตัดนมทอม ( FTM TOP Surgery ) นั้นมีขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าการศัลยกรรมตัดเต้านม (Mastectomy) รวมถึงการผ่าตัดจำเป็นต้องใช้เวลามากถึง 3 – 4 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลวิสัญญีแพทย์ในการให้ยาสลบคนไข้เท่านั้น
ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery )

ตามที่กล่าวไปเบื้องต้น การผ่าตัดศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ของศัลยแพทย์อย่างสูง สิ่งสำคัญไม่ใช่เทคนิคการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการออกแบบ หรือ The Art Of Plastic Surgery ของศัลยแพทย์อีกด้วย โดยการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือ ตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) จะคำนึงถึง 4 สิ่งด้วยกันคือ

1. การปรับโครงสร้างลักษณะราวนม

โดยธรรมชาติ ลักษณะหน้าอกและราวนมของผู้หญิงและผู้ชายมีความแต่งต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับผู้หญิงรูปทรงและราวนมจะมีลักษณะโค้ง แต่สำหรับผู้ชาย ลักษณะราวนมจะเป็นมุมสี่เหลี่ยม ซึ่งหากคนไข้ผ่าตัดด้วยเทคนิคตัดเต้านม (Mastectomy) เพียงอย่างเดียว จะทำให้หน้าอกมีขนาดเล็กลงหรือแบนราว แต่ลักษณะราวนมยังโค้งดังเดิม

2. การย้ายตำแหน่งปานนม

เช่นเดียวกับโครงสร้างลักษณะราวนม ตำแหน่งปานนมของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน โดยสำหรับผู้หญิงจะมีหัวนมที่ตำกว่าผู้ชาย หากไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งปานนม จะทำให้ปานนมดูต่ำกว่าปกติ และดูผิดธรรมชาติรูปทรงหน้าอกของผู้ชาย

3. การลดขนาดหัวนม

ลักษณะของหัวนมของผู้หญิงและชายนั้นก็มีความแตกต่างกันอยางชัดเจน โดยธรรมชาติแล้ว หัวนมของผู้หญิงจะใหญ่กว่าผู้ชายอย่างชัดเจน หากไม่มีการตกแต่งและลดขนาดหัวนม อาจทำให้หัวนมดูใหญ่มากกว่าปกติ และดูผิดธรรมชาติรูปทรงหน้าอกของผู้ชาย

4. การลดขนาดแผลผ่าตัด

ในสมัยก่อนแผลผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือ ตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นมักเป็นรอยแผลชัดเจนเนื่องจากเทคนิคในสมัยก่อนยังไม่มีมากนัก ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือ ตัดนมทอม ( FTM Top Surgery ) นั้นถึง 6 เทคนิค จึงช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถนำมาประยุกต์ช่วยในการผ่าตัด ทำให้ไม่ต้องเปิดแผลกว้าง คนไข้เจ็บตัวน้อย พักฟื้นได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นหลังผ่าตัด

ความสำคัญของวิสัญญีแพทย์กับการผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม (FTM Top Surgery)

/

นอกจากความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ของศัลยแพทย์แล้ว การระงับความรู้สึกหรือการให้ยาสลบเองก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการผ่าตัด เนื่องจากการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือ ตัดนมทอม (FTM Top Surgery) ใช้ระยะเวลาการผ่าตัด 3 – 4 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องมีวิสัญญีแพทย์ควบคุมตลอดการให้ยาสลบทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยก่อนผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จะมีส่วนร่วมในการประเมินสภาพของผู้ป่วย เพื่อพิจารณาร่วมกับศัลยแพทย์ และให้ความรู้เบื้องต้นกับคนไข้ รวมถึงดูแลคนไช้ทั้งขณะทำการผ่าตัด และหลังออกจากห้องผ่าตัดขณะทำการพักฟื้น สำหรับเทคนิคการดมยาสลบสำหรับการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกแปลงหญิงเป็นชาย หรือตัดนมทอม (FTM Top Surgery) นิยมใช้ด้วยกัน 2 วิธี

1. General Anesthesia

เป็นเทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกในรูปแบบก๊าซด้วยการหายใจผ่านหน้ากากครอบ ทำให้คนไช้หลับและไม่รู้สึกเจ็บปวด รวมถึงไม่สามารถจำเหตุการณ์ระหว่างการผ่าตัดได้ นอกจากการให้ยาสลบระหว่างผ่าตัดแล้ว วิสัญญีแพทย์จะทำการให้ยาชา และยาระงับการปวดร่วมด้วยเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหลังฟื้นตัวจากฤทธิ์ยาสลบ

2. Sedative

เป็นเทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกเข้าสู่กระแสเลือดผ่านสายน้ำเกลือ ทำให้คนไข้หลับ และไม่รู้สึกเจ็บปวด รวมถึงไม่สามารถจำเหตุการณ์ระหว่างการผ่าตัดได้ นอกจากการให้ยาสลบระหว่างผ่าตัดแล้ว วิสัญญีแพทย์จะทำการให้ยาชา และยาระงับการปวดร่วมด้วยเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหลังฟื้นตัวจากฤทธิ์ยาสลบ

ตัดหน้าอกสำหรับผู้หญิง

Open chat
Powered by